Persoonsgerichte zorg 

Bij persoonsgerichte zorg gaat het om zorg die van betekenis is voor de patiënt en zijn naaste. Hoe staat hij in het leven? Wat vindt hij belangrijk? Welke ervaringen en wensen heeft hij, en waar maakt hij zich zorgen over? Bij persoonsgerichte zorg gaat het om het afstemmen of aanpassen van het aanbod van zorg op datgene wat past bij de patiënt. Goede communicatie tussen patiënten, naasten en zorgverleners is hierbij erg belangrijk. Je kunnen inleven in de wereld van de ander. En dat meenemen in een proces van samen beslissen over de zorg.

Persoonsgerichte zorg is: samen beslissen, samenbrengen van patiëntenperspectief en zorgverlenersperspectief, zorg op maat & zorg op de juiste plek, waardige en betekenisvolle zorg, professionele kennis en vaardigheden, passende communicatie, afstemming op gezondheidsvaardigheden.

Samen werken

Goede samenwerking tussen zorgverleners en andere professionals verhoogt de kwaliteit van zorg. Het gaat om samenwerking op verschillende niveau’s; op een afdeling, in een zorgpad, in een organisatie, in een keten of netwerk. Wanneer de samenwerking en afstemming tussen zorgverleners goed functioneert, wordt de kwaliteit van zorg verhoogd.Jezelf en elkaar regelematig een spiegel voor houden, teamsessies, schaduwen, knelpuntenanalyse, kort cyclisch verbeteren, drie borden, lean methode zijn hierbij voorbeelden van methodieken.

Succesfactoren:
– Heldere doelstellingen en samenwerkingsafspraken
– Gezamenlijke verantwoordelijkheid
– Open communicatie en directe feedback
– Elkaar vertrouwen en waarderen
– Flexibel, mogelijkheden en bedreigingen creatief benaderen
– Initiatief tonen en meedenken.

Comments are closed.