Op deze homepage staan enkele voorbeelden van lopende projecten. Kijkt u vooral verder!

Patiëntenperspectief op palliatieve zorg bij COPD en Longfibrose

In opdracht van het Longfonds en de Longfibrosepatiëntenvereniging worden de wensen van patiënten en naasten over de palliatieve zorg bij COPD en Longfibrose in kaart gebracht. Welke wensen, ervaringen en verwachtingen hebben patiënten en naasten met de palliatieve zorg? Waar liggen de aandacht- en verbeterpunten? Het gaat hierbij om de zorg rondom het voorkomen en verlichten van pijn in de palliatieve fase. En ook om de lichamelijke, psychosociale en spirituele zorg.

Het project omvat een literatuurstudie, interviews met experts en interviews met naasten en/of patiënten. Medio 2017 wordt een rapport met adviezen opgeleverd. Ook wordt er gewerkt aan informatie voor patiënten en naasten.

Betrokkenen:
Maya Bryobhokun & Lida Naber (opdrachtgever), Helene Voogdt (projectleiding)

Drie keuzeinstrumenten bij Dwarslaesie en Caudalaesie

Dwarslaesie Organisatie Nederland werkt in 2016 aan een project waarmee de informatie rondom de zorg bij Dwarslaesie en Caudalaesie verbeterd wordt. Er worden drie digitale keuze instrumenten gemaakt over behandelmogelijkheden. In deze keuzehulpen gaat om de opties voor behandeling bij blaas-, darm- en pijnproblematiek. Het doel is dat deze keuzehulpen patiënten, naasten en zorgverleners ondersteunen bij het vormgeven van een goed proces van gedeelde besluitvorming. Over het project is in september 2016 een artikel verschenen in Dwarslaesie Magazine. (zie ook de website van www.3goedevragen.nl)

Betrokkenen:
Frans Penninx, Margriet van Dam (DON), Hans Slootman (revalidatiearts), Helene Voogdt (projectleiding), Haske van Veenendaal

Comments are closed.